Bob German

Development on Microsoft 365 with Azure

Connect

Životopis

Pracuji pro Microsoft jako poradce pro cloudový vývoj se zaměřením na Microsoft Teams and Microsoft Graph a jsem přispěvatelem týmu Microsoft 365 Patterns and Practices.

Začínal jsem vývojem aplikací pro spolupráci v SharePointu a teď jsem svoje pole působnosti rozšířil na celý cloud Microsoftu 365 a části Azure. Než jsem se zapojil do týmu poradců pro cloud, pracoval jsem v týmu One Commercial Partner a pomáhal jsem partnerům se sestavováním aplikací v Microsoftu 365.

Ještě před tím jsem byl MVP se zaměřením na vývoj pro Office a pracoval jsem ve společnosti BlueMetal Architects, kde jsem měl jako vedoucí na starosti praktické využití SharePointu. Pracoval jsem také v úplně prvním Microsoft Technology Centru poblíž Bostonu, kde jsem pomáhal stovkám zákazníků navrhovat aplikace určené pro spolupráci, což často zahrnovalo sestavování obtížných nebo náročných částí v našich laboratořích pro testování konceptů.

Technické dovednosti

  • Vývoj Microsoft Teams
  • Microsoft Graph
  • SharePoint Framework
  • Microsoft Bot Framework
  • Vývoj NodeJS v TypeScriptu a ES6
  • Vývoj .NET Core v C#
  • Azure Active Directory
  • Azure App Services, bezserverová architektura, LUIS a kognitivní služby QnA Makeru

Moje projekty