Przenieś swój istniejący kod do systemu Windows

Niezależnie od platformy, na jaką został utworzony Twój kod, możesz go przenieść do systemu Windows.

Mostki systemu Windows

Przekonwertuj swoją istniejącą aplikację klasyczną na potrzeby czystych instalacji i aktualizacji oraz w celu umożliwienia opublikowania jej w Sklepie Windows lub w wybranym kanale dystrybucji. Dzięki temu możesz ulepszyć swoją aplikację, dodając do niej funkcje platformy uniwersalnej systemu Windows, i zapewnić dostęp do niej na wszystkich urządzeniach z systemem Windows 10.

System Windows 10 ułatwia tworzenie aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows zawierających istniejące aplikacje sieci Web, co pozwala na publikowanie ich w Sklepie Windows. Następnie można bezpośrednio wywoływać interfejsy API platformy uniwersalnej systemu Windows z poziomu kodu JavaScript aplikacji sieci Web z natywnymi możliwościami platformy uniwersalnej systemu Windows.

W celu ułatwienia przenoszenia istniejących aplikacji Windows Phone 8.1 Silverlight na platformę uniwersalną systemu Windows utworzyliśmy partnerstwo z rozwiązaniami Mobilize.Net. Wspólnie udostępniamy narzędzie analizujące kod źródłowy danej aplikacji i automatyzujące jej konwersję na platformę uniwersalną systemu Windows.

Mostek systemu Windows dla systemu iOS umożliwia konwertowanie aplikacji dla systemu iOS na aplikacje dla systemu Windows. Można zachować kod aplikacji w języku Objective-C i połączyć wiele obsługiwanych struktur systemu iOS z nowymi funkcjami charakterystycznymi dla systemu Windows w celu zaimponowania milionom potencjalnych nowych użytkowników.

Przeprojektowywanie aplikacji na platformie uniwersalnej systemu Windows

Gdy aplikacja znajdzie się już na platformie uniwersalnej systemu Windows, deweloper ma dostęp do unikatowych funkcji systemu Windows 10, takich jak Cortana i Windows Ink.

Oto nieco więcej wskazówek na temat przeprojektowywania istniejących aplikacji na platformie uniwersalnej systemu Windows:

Program Developer Preview

Otrzymuj wiadomości e-mail dotyczące nowych technologii przed ich premierą

Zgłoś chęć udziału w programie Windows Developer Preview w kontekście mostka systemu Windows dla systemu iOS, mostka Mobilize.Net Silverlight lub mostka dla aplikacji klasycznych.

Was this page helpful?
Additional feedback?
Thank you! We appreciate your feedback.