Każdy deweloper.  Każda aplikacja.  Każda platforma.

Rozpocznij

Utwórz aplikację

Urządzenia przenośne
Aplikacje systemu Windows
Komputer
Chmura
Sieć Web (ASP.NET)
Gry
Holographic
Boty
Dodatki pakietu Office
SharePoint
Skype
Microsoft Graph
.NET
C++
Java
NodeJS
Python
TypeScript

Dodaj usługę

Zasoby